دوره تعلیمی Creating Large Scale Interior Renderings in CINEMA 4D

در این دوره از مجموعه تعلیم های CINEMA 4D می آموزید که چگونه یک صحنه داخلی در مقیاس بزرگ را خلق کنید. در طول دوره با ابزار های متعدد CINEMA 4D و V-Ray آشنا انجام گرفته و نحوه کار با آن ها را برای مدل سازی و نور پردازی می ...